23 februari 2018 – Omvormers die steeds sneller schakelen, meer of minder emissie?

Gezamenlijk matchmaking event van EMVT en EMC-ESD vereniging over ‘Omvormers die steeds sneller schakelen, meer of minder emissie?’.

Graag willen we u vragen om 23 februari 2018 alvast in uw agenda te noteren, locatie is TU Delft.

Twee belangrijke trends in de vermogenselektronica vandaag zijn de toepassing van steeds sneller schakelende halfgeleiders, en de ontwikkeling van modulaire omvormers met grote aantallen halfgeleiders die afwisselend schakelen.

Twee trends die elk op hun eigen manier zorgen voor nieuwe uitdagingen bij het beheersen van de hoogfrequent emissies van omvormers.

Vandaag bespreken experts uit wetenschap en industrie de state of the art waar het gaat om nieuwe componenten en technologieën en waar het gaat om oplossingen in ontwerp en filtering.

Wij verwachten:

  • Zian Qin, onderzoeker aan de TU Delft, over wide bandgap halfgeleiders
  • Aditya Shekhar, TU Delft, over multilevel modular converters
  • Andre Domurat-Linde. Fuss, Duitsland, over “practical high-frequency interference issues with power electronic converters”
  • R.Vijayan, EMI Solutions Pvt Ltd, India, over EMP filters

Na afloop nodigt de onderzoeksgroep DC systems, Energy Conversions & Storage ons uit voor een bezoek aan de proefopstellingen in haar lab.

Toegang tot deze bijeenkomst is vrij, maar mocht er beperkt plaats zijn dan genieten leden van de Vereniging voor EMVT en EMC-ESD voorrang.