Lid worden

De missie van de Vereniging EMVT is het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe kennis en producten, waarin vermogenselektronica en elektromagnetisme een centrale rol spelen.
De Vereniging wil dit bereiken door middel van het scheppen van een platform waar zowel publieke als private organisaties, werkzaam op het gebied van EMVT, elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen en gezamenlijk het vakgebied EMVT kunnen verder ontwikkelen.

Download hier het lidmaatschapsformulier.

Activiteiten
EMVT is een actieve vereniging. Aansluitend aan de jaarlijkse ledenvergadering houdt de vereniging naar een symposium waarbij actuele EMVT onderwerpen aan bod komen. Verder worden er themamiddagen, bedrijfsbezoeken en matchmaking bijeenkomsten georganiseerd om onze doelstellingen te bereiken. Deze activiteiten worden voor maar ook door leden georganiseerd.

Wanneer er binnen het vakgebied ontwikkelingen plaatsvinden waar onze leden belang of betrokkenheid bij hebben speelt de vereniging hier actief op in.

Lidmaatschap
Leden van de vereniging zijn rechtspersonen, zoals bedrijven, organisaties, onderzoeks- of onderwijsinstellingen. Een lid kan zich laten vertegenwoordigen in de verenigingsactiviteiten door een aantal personen dat afhangt van de bedrijfsgrootte.

Aanmelding voor het lidmaatschap (als rechtspersoon of persoonlijk) kan plaatsvinden door middel van een inschrijfformulier dat dient te worden geretourneerd aan het secretariaat. De ontvangst van het inschrijfformulier zal worden bevestigd door het secretariaat. De formele bevestiging van het lidmaatschap zal plaatsvinden na toelating door het bestuur.

Contributie
De jaarlijkse contributie is voor rechtspersoonleden afhankelijk van het aantal werknemers van bedrijf, instelling of organisatie, als volgt (bedragen voor het jaar 2020, excl. BTW):

Aantal werknemers Contributie in euro’s Max. aantal deelnemers per activiteit
250 en meer medewerkers € 1150,- 5
tot 250 medewerkers € 850,- 4
tot 100 medewerkers € 575,- 3
tot 10 medewerkers € 240,- 2
Onderwijsinstellingen € 287,50 2

Secretariaat
Het secretariaat van de vereniging wordt gevoerd door FHI, federatie van technologiebranches. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Secretariaat Vereniging EMVT
Marc Berkouwer en Miranda van Wijk
Postbus 366
3830 AK LEUSDEN
Tel: (033) 465 75 07
Fax: (033) 461 66 38
E-mail: m.berkouwer@fhi.nl
E-mail: miranda@fhi.nl

Download hier het lidmaatschapsformulier.