ALV 2021, 24 november bij HAN in Arnhem

De ALV vindt op woensdag 24 november 2021 van 10.00 – 13.30 uur plaats bij de HAN in Arnhem in het gebouw van de Academie Engineering & Automotive, Ruitenberglaan 29. Dit gebouw is in de zomer van 2021 verbouwd en geheel opnieuw ingericht. Er zal een rondleiding plaatsvinden langs diverse labs en er zal extra aandacht zijn voor het HAN-W@tts lab. In dit lab staan onderwijspanelen opgesteld van de firma Lucas Nülle die samen een compleet schaalmodel vormen van een 3-fasen elektriciteitsnet. Ieder paneel bevat een practicumopstelling met een onderdeel van het net. Bijvoorbeeld Energie opwekken met een wind, Energie opwekken met zon, Vermogenselektronica van een DC/AC omvormer, Energieopslag in accu’s, Transport met hoogspanningsleidingen, Energiegebruik. De panelen zijn te koppelen, zodat er een compleet netwerk met decentrale opwek ontstaat. Naast dat dit systeem voor onderwijs en cursussen wordt gebruikt, wordt het ook ingezet voor onderzoeksprojecten van het lectoraat Balanced Energy Systems.

PROGRAMMA:
9.45 – 10.15 uur inloop met koffie en thee

10.15 – 11.15 Algemene ledenvergadering

11.15 – 12.30 Presentatie en rondleiding HAN Arnhem

12.30 – 13.30 uur Gezamenlijke lunch en afsluiting.

Het zou natuurlijk fantastisch zijn om elkaar op 24 november bij de HAN te ontmoeten!
MELD U HIER AAN!