EU project DCSmart met succes afgerond

DCSMART was een interdisciplinair Europees (Smart-Grids Plus) project dat zich richtte op een eenvoudige integratie van smart-gridtechnologieën, het creëren van marktkansen en het vergroten van de adoptie door belanghebbenden middels de ontwikkeling en implementatie van slimme gelijkstroomnetwerken.

Deze gelijkstroomnetwerken werden gebaseerd op modulaire en schaalbare concepten en zijn gevalideerd met behulp van demonstratie locaties in Nederland en Zwitserland. Verder werden er innovatieve slimme markten en smart-grid toepassingen ontwikkeld en geïmplementeerd.

Binnen de DCE&S groep van de TU Delft zullen binnenkort twee PhD studenten hun proefschrift verdedigen. Nils van der Blij zal op donderdag 3 September om 12:30 zijn proefschrift verdedigen dat gaat over het modeleren, de stabilisatie, het beheer en de bescherming van gelijkstroomsystemen. Pavel Purgat zal op dinsdag 10 November zijn proefschrift over de bouwstenen van de vermogenselektronica voor gelijkstroomsystemen  verdedigen. Beide nodigen u uit om, indien in deze tijd mogelijk, de verdediging bij te wonen.

Bent u geïnteresseerd om een verdediging bij te wonen, neemt u dan contact op met het secretariaat van EMVT, contactpersoon Miranda van Wijk.