FAQ

Hier vindt u de meest gestelde vragen:

1. Wat is EMVT?
2. Wat is EMVT niet?
3. Wat is het verschil met ‘klassieke’ elektrotechniek?
4. Wat kun je ermee?
5. Waarom nu EMVT?
6. Markt (vraag): Toenemende behoefte vanuit de markt
7. Wat is er nieuw?

Wat is EMVT?

 • Innovatiekracht door veldkracht
 • Een verschuiving van het denken in netwerken naar het denken in velden in ruimte en tijd
 • Ontwerpen van em-systemen ‘first time right’
 • Voor de elektrotechniek wat IC-technologie is voor de automatisering
 • Compromisloos ontwerpen van em-systemen
 • Grensverleggend
 • Een ‘enabling technology’
 • De sleutel naar een hoger rendement
 • Beheersing van em-energie
 • Compact ontwerpen van em-systemen
 • Meer em-energie in een kleiner volume
 • Realisatie van bestaande toepassingen met geringere afmetingen en een kleiner gewicht
 • Een combinatie van vermogenselektronica, ICT en regeltechniek
 • Multidisciplinair, want omvat em-veldtheorie, elektromechanica en thermodynamica
 • Toepassing van ‘state of the art’ vermogenshalfgeleiders
 • Toepassing van de nieuwste kennis op het gebied van materialen
 • Niet alleen voor grote systemen met grote vermogens
 • Een nieuwe manier van denken
 • ‘Niet voor watjes

 

Wat is EMVT niet?

Hoewel de specifieke kennis uit het vakgebied van EMVT fundamenteel en universeel is (bijv. door het kunnen modelleren van em-velden) speelt deze kennis over het algemeen geen of in mindere mate een dominante rol bij lage frequenties, d.w.z. wanneer de golflengtes groot zijn t.o.v. de geometrie van het product of systeem In de klassieke energietechniek of installatietechniek spreken we dus niet van toepassing van EMVT.

Ook spreken we niet van EMVT in ontwerpen waar toepassing van de traditionele netwerktheorie tot modellen leidt die voldoende representatief zijn voor de reële wereld. In het algemeen zal dit het geval zijn als aangenomen mag worden dat de elektromagnetische energie geconcentreerd blijft in de componenten en deze componenten eenduidig beschreven kunnen worden met een of enkele karakteristieke eenheden (weerstand, zelfinductie, etc.).

In dergelijke gevallen zal de geometrie van de schakeling geen of nauwelijks een rol spelen. Deze situatie doet zich in zeer veel dagelijkse toepassingen voor.

 

Wat is het verschil met ‘klassieke’ elektrotechniek?

 • Meer fundamentele (fysische) benadering van elektrotechnische fenomenen
 • Veldbenadering in plaats van netwerkbenadering minder verwaarlozing van parasitaire of randverschijnselen
 • Meer stringente randvoorwaarden
 • Multidisciplinair: inachtneming van elektromagnetische, mechanische en thermische aspecten

 

Wat kun je ermee?

 • Meer complexe technieken en berekeningen
 • Een groter beroep op wetenschappelijke kennis nodig
 • Nieuwe impulsen nodig voor de ontwikkeling van deze kennis
 • Een nieuwe minder traditionele benadering van ontwikkeling van elektrotechnische producten
 • Uitdagend
 • Mogelijkheid tot profilering door bedrijven en instanties
 • Bestaande elektrotechnische producten en systemen compacter maken (kleiner en lichter)[/tab]
 • Een hoger rendement bereiken
 • Geheel nieuwe producten realiseren
 • Geheel nieuwe toepassingen van em-energie realiseren
 • Nieuwe vermogenselektronische regelconcepten realiseren s
 • Sneller ontwerpen en ontwikkelen (‘first time right’)
 • Ontwerpproces optimaliseren

Technologie (aanbod): technologische ontwikkelingen en mogelijkheden

 • Beschikbaarheid van nieuwe generatie vermogenshalfgeleiders met geïntegreerde vermogens- en besturingshalfgeleiders
 • Beschikbaarheid van nieuwe materialen
 • Beschikbaarheid van reken- en simulatiemethoden
 • Beschikbaarheid van ICT-hulpmiddelen voor sensor- en regeltechnieken

 

Markt (vraag): Toenemende behoefte vanuit de markt

 • Toenemende elektrificatie van producten
 • Elektrotechnische producten worden mobieler, kleiner en lichter.
 • Milieueisen vragen om een hoger rendement
 • Liberalisatie van energievoorziening en decentralisatie van de opwekking stelt hogere stabiliteitseisen en vraagt om intelligente regelconcepten.
 • Concurrentiepositie van bedrijven vraagt om innovatieve oplossingen

 

Waarom nu EMVT?

 • Toenemende elektrificatie van producten
 • Elektrotechnische producten worden mobieler, kleiner en lichter
 • Milieueisen vragen om een hoger rendement
 • Liberalisatie van energievoorziening en decentralisatie van de opwekking stelt hogere stabiliteitseisen en vraagt om intelligente regelconcepten
 • Concurrentiepositie van bedrijven vraagt om innovatieve oplossingen

 

Wat is er nieuw?

 • Het besef dat de elektrotechniek een onderdeel is van de natuurkunde en niet een aparte discipline.
 • Nieuwe mogelijkheden om te rekenen aan Maxwell, door numerieke methoden, snellere computers, betere modellen
 • Materialenkennis
 • Materialen beheersing waardoor thermische verschijnselen en mechanische krachten beter beheersbaar en voorspelbaar zijn.
 • Ontwikkelingen op het gebied van de meet- en regeltechniek
 • Beschikbaarheid van hard- en software, besturingscomputers, sensoren, actuatoren, etc.
 • Het fundamentele inzicht dat in een aantal gevallen de geometrie wel degelijk een rol speelt in het gedrag van een systeem; waar dit inzicht incidenteel bestond werd het vaak ervaren als parasitair of ongewenst verschijnsel