Goede opkomst en interactie op CE-markering bijeenkomst

Op woensdag 11 mei kwamen bij FHI in Leusden 30 leden van de EMC-ESD-, EMVT- of PLOT vereniging bijeen voor interessante en verhelderende presentaties over CE-markering en productaansprakelijkheid.

Jolien Huisman van Ministerie van Economische Zaken trapte de bijeenkomst af met een presentatie over de geschiedenis, toekomst en maatschappelijk belang van CE-markering. Bob van der Kamp van Lexsigma Advocaten keek vervolgens met een juridische blik naar Productaansprakelijkheid en ging in op de vragen: wie is er productaansprakelijkheid en hoe leg ik dit een dossier vast?

René Dijkstra van Notified Body KIWA ging in op de rol van testen en certificeren bij  CE-markering. Er zijn veel misverstanden en vragen rondom CE-markering. ‘Ons product is CE-gecertificeerd’ of ‘de componenten die wij inkopen hebben al een CE-keurmerk’. Dit zijn uitspraken die regelmatig de revue passeren, maar ze zijn onjuist geformuleerd.

Een belangrijke taak in het systeem van de CE-markering is er voor toezichthouder Agentschap Telecom. Elk jaar komen een grote hoeveelheid producten op de Nederlandse markt. Daarom is het volgens Gerard Kuipers belangrijk dat de regelgeving overzichtelijk en openbaar beschikbaar is. Verder trekt Nederland in deze regelgeving op met met de rest van de Europese unie.

Ook kwam een recent onderzoek naar de meterstanden van statische elektriciteitsmeters aan de orde. Deze bleken na meerdere onderzoeken afwijkingen te vertonen. Spreker Helko van den Brom vroeg ook aan de groep met aanwezigen wie in deze nou productaansprakelijk is; de klant, de leverancier van de meter of toch de netbeheerder? Sowieso niet de klant, maar wie dan wel is toch lastig!

De bijeenkomst werd afgesloten door Jan-Kees van der Ven van RH Marine die vanuit klant-perspectief inging op hoe belangrijk het is bij het bouwen van schepen dat de producten/systemen betrouwbaar zijn en welke uitdagingen hier bij komen kijken. Een voorbeeld is de interpretatie van de regelgeving, maar ook aan de toegenomen hoeveelheid tijd en geld die het testen en certificeren met zich meebrengt.

U vindt hier het volledige programma met de presentaties in PDF formaat:

09.30

uur

 

Blik op geschiedenis, toekomst en maatschappelijk belang CE-markering
De CE-markering is bepalend voor de toegang tot de Europese markt. Centraal daarbij staat het borgen van naleving en het borgen van een level playing field voor de Europese markt. In deze presentatie geven de sprekers een neutrale blik op zowel het belang van CE-markering als de ontwikkelingen.

Jolien Huisman (Ministerie van Economische Zaken)

Klik hier voor de presentatie

10.00

uur

Productaansprakelijkheid
Krachtens de wet is de producent/fabrikant aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in het product dat hij in het verkeer heeft gebracht. Dat klinkt logisch, maar is het niet altijd. Wie wordt bijvoorbeeld als producent aangemerkt, en wanneer is een product gebrekkig? CE zegt iets over de veiligheid die men daarvan mag verwachten. Maar wat mag je precies verwachten? Uitgangspunt bij de beantwoording van die vraag is de redelijke gebruiker, of de gemiddelde consument. Welke andere omstandigheden spelen een rol bij het vaststellen of sprake is van een gebrekkig product. De gebruiksaanwijzing, het etiket? Hoe zit het met de schade? In het tijdsbestek van 20 minuten passeren deze en andere daaraan gerelateerde onderwerpen de revue.

Bob van der Kamp (Lexsigma advocaten)

Klik hier voor de presentatie

10.30

uur

De rol van testen en certificeren bij CE-markering
Als Notified Body voor meerdere Europese richtlijnen en als geaccrediteerd testlaboratorium voor een groot aantal internationale standaarden praat Kiwa graag mee over CE-markering en het proces rondom CE-markering. Welke misvattingen rondom CE-markering zijn er en welke certificaten bestaan er dan wel? Wat zijn geharmoniseerde standaarden en wat is de toegevoegde waarde van (vrijwillige) certificering? U krijgt in de presentatie uitgebreid antwoord op deze en andere vragen rondom CE-markering!

René Dijkstra (KIWA)

Klik hier voor de presentatie

11.15

uur

Toezicht: hoe worden producten die de interne markt op komen gecontroleerd?
Een product kan via alle EU landen de Europese interne markt binnenkomen, maar hoe is dat voor Nederland georganiseerd? Hoe zit de organisatie van het toezicht en de handhaving in elkaar? Werkt het systeem in de Unie? Wat wordt van marktdeelnemers als fabrikanten, importeurs en distributeurs verwacht en wat kunnen zij zelf doen om de naleving te bevorderen?

Gerard Kuipers (Agentschap Telecom)

Klik hier voor de presentatie

11.45

uur

Verstoringen bij statische elektriciteitsmeters
Het continue op de markt verschijnen van nieuwe producten, blijft de juiste werkwijze van producten op de proef stellen. Onderzoeken naar elektriciteitsmeters toonden eerder aan, dat geleide elektromagnetische verstoring een negatieve invloed op sommige meters kan hebben. Vanuit VSL is in de context van een internationaal project onderzoek uitgevoerd, om die veronderstelde effecten te valideren. Dit onderzoek geeft een duidelijk beeld van goed werkende apparatuur, verstorende apparatuur en verbeteringen van testmethoden.

Helko van den Brom (VSL)

Klik hier voor de presentatie

12.15

uur

Maatschappelijke impact, het verhaal vanuit het ‘klanten-perspectief’
Als voorzitter van de EMC-ESD Vereniging heeft de spreker zowel ervaring uit de eigen praktijk als meerdere voorbeelden van andere leden. RH Marine heeft een diversiteit aan technische producten nodig, om de eigen diensten naar hun klanten te kunnen garanderen. De producten moeten zodanig goed zijn, dat ze op open zee niet tot allerlei problemen leiden. Vanuit de leden zijn er voorbeelden met andere omstandigheden.

Jan-Kees van der Ven (RH Marine)

Klik hier voor de presentatie