Grensverleggende Vermogensconversie (27 maart 2014)

Matchmaking 27 maart: Grenzeloze vermogensconversie

Een terugblik

Op 27 maart vond het matchmakingevent van de EMVT/Dutch Power plaats op de Maasvlakte te Rotterdam. Het programma werd ingevuld met sprekers van Technische Universiteit Delft en Eindhoven, Imtech en TenneT. Dit programma en de rondleiding op het converterstation resulteerde in een matchmaking die binnen een dag vol zat.

Rondleiding

Na de lunch, begonnen de deelnemers aan de rondleiding op het 450 kV HVDC converterstation.IMG_4992  IMG_4995IMG_4998  IMG_4990

 

Sprekers

IMG_5019

Vanuit TU Delft (dhr. Ferreira) werd een presentatie verzorgt die begint aan de “onderkant “ van het spectrum. Zij gingen in op de voortdurende toename van de schakelfrequentie in  omzetters van enkele honderden Watt.  Centraal stonden de vragen: Wat zijn de gangbare topologieën voor hoogfrequent omzetters, wat zijn de technische grenzen  bij de huidige stand van de techniek en wat kunnen we de komende jaren verwachten aan verdere verbeteringen?

Imtech Traffic & Infra heeft onlangs twee DC/AC converters geleverd aan RET voor het terugvoeden van remenergie van de metro’s naar het middenspanningsnet. Ook deze toepassing vereist een specifiek toegesneden topologie en regelstrategie.  Will de Jager van Imtech besprak de technische uitdagingen van dit project.

TU Eindhoven doet onderzoek naar de mogelijkheden om DC/AC omvormers zodanig te laten regelen, dat ze de stabiliteit van het (macro) elektriciteitsnet kunnen verbeteren. Phuong Nguyen besprak  de technische principes en mogelijk te behalen voordelen.

High Voltage DC is de toepassing waar we de grootste power converters tegenkomen. De technologie is een enabler voor de lange onderzeese kabelverbindingen naar offshore windparken en natuurlijk naar Noorwegen (NorNed) en Engeland (BritNed). Kees Koreman  is de expert op dit gebied bij TenneT en legt ons het technische concept van de BritNed verbinding uit.

De presentaties van deze bijeenkomst vindt u hier.

Volgende matchmakingevent

Vanaf half mei zullen wij u informeren over de eerstvolgende matchmakingsbijeenkomst.