Intreerede prof.ir. P.T.M. Vaessen (faculteit EWI) woensdag 29 november 2017

De voorzitter van de EVMT vereniging, de heer Peter Vaessen doet zijn intreerede op woensdag 29 november 2017.

Bij besluit van het College van Bestuur van 14 februari 2017 benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica aan de Technische Universiteit Delft, om werkzaam te zijn op het vakgebied Hybrid Transmission Systems, is ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding voornemens een oratie te houden, met als titel: ‘Transmission Grids still needed in the Future’

U bent van harte uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen.

Datum:             woensdag 29 november 2017
Aanvang:          15.00 uur
Locatie:            Aula (Auditorium/3de etage) Melkweg 5 te Delft