Kennisdag: Sustainable Fuels: Energy Conversions and Systems

Wereldwijd zijn er grote veranderingen nodig in de meeste energie-intensieve industriële processen om de klimaatveranderingsdoelstellingen van de Europese Unie te behalen.
De elektrificatie van deze processen in combinatie met hernieuwbare energiebronnen biedt een voor de hand liggende oplossing. Elektrificatie wordt echter beperkt door de beschikbare infrastructuur. Bovendien kan niet in elk proces de chemicaliën vervangen worden door een elektrisch alternatief en is de opslag en het transport van chemicaliën nog steeds efficiënter dan hun elektrische tegenhanger. Op dit moment is de meest veelbelovende duurzame brandstof: waterstof geproduceerd uit zonne- of windenergie.

Nils van der Blij van TUDelft zal tijdens zijn presentatie om 13.45 uur uitleggen wat het belang en de uitdagingen zijn van de energieconversies en energiedistributienetten voor deze elektrochemische systemen. Ook zal de haalbaarheid worden onderzocht om waterstof in te zetten als vervanging voor fossiele brandstof- en batterijopslagtechnologieën voor verschillende toepassingen zoals mobiliteit en seizoensgebonden energieopslag. Klik hier voor het volledige programma overzicht.