Kortsluiting-geïnitieerd eilandbedrijf van moderne distributienetten

De integratie van hernieuwbare decentrale energieopwekking en de elektrificatie van energiesystemen maakt de maatschappij steeds afhankelijker van de elektrische energievoorziening. De betrouwbaarheid van de elektrische energievoorziening wordt aangetast door kortsluitingen, die incidenteel optreden door bijv. graafschade. Kortsluiting-geïnitieerd eilandbedrijf kan de gevolgen van kortsluitingen verkleinen, door (delen van) distributienetten in eilandbedrijf te brengen als microgrids. Tijdens kortsluiting-geïnitieerd eilandbedrijf wordt de energievraag in de microgrids gevoed door de lokale decentrale energieopwekking, totdat de getroffen netcomponenten zijn gerepareerd. Om kortsluiting-geïnitieerd eilandbedrijf succesvol uit te voeren, moet aan twee condities worden voldaan: (i) de decentrale energieopwekking moet voldoende capaciteit hebben om de belasting in de microgrid(s) te voeden, en (ii) de microgrids moeten tijdens en na de transitie naar kortsluiting-geïnitieerd eilandbedrijf stabiel blijven. Deze twee condities moeten worden geanalyseerd tijdens het plannen en bedrijfsvoeren van elektriciteitsnetten, om de waarde van het implementeren van kortsluiting-geïnitieerd eilandbedrijf te bepalen, en de kans op succesvol eilandbedrijf te maximaliseren door het ontwerp en regelacties te optimaliseren.

Door de grote onzekerheid van de capaciteit van hernieuwbare decentrale energieopwekking, de energievraag en het moment dat kortsluitingen ontstaan, moeten probabilistische methoden worden gebruikt om de twee eerder besproken condities te analyseren. Tijdens deze presentatie worden twee onderwerpen behandeld: (i) experimentele validatie van dynamische modellen voor het analyseren van de stabiliteit tijdens en na de kortsluiting-geïnitieerd eilandbedrijf transitie, en (ii) case studies waarin de waarde van kortsluiting-geïnitieerd eilandbedrijf wordt geanalyseerd en geoptimaliseerd.
Martijn Roos, Network Strategist – Enexis Netbeheer