Lid worden

De missie van de Vereniging EMVT is het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe kennis en producten waarin vermogenselektronica en elektromagnetisme een centrale rol spelen. De Vereniging wil dit bereiken door middel van het scheppen van een platform waar zowel publieke als private organisaties, werkzaam op het gebied van EMVT, elkaar ontmoeten, kennis delen en gezamenlijk het vakgebied EMVT verder ontwikkelen. Onderwerpen die aan bod komen binnen de vereniging zijn onder andere: elektrisch vervoer, brandstofcellen/electrolysers, energietransitie, stabiele elektriciteitsnetten, EMC, inverters, vermogensconversie, power quality, netinpassing zon- en wind, gelijkstroomtoepassingen en opslagsystemen.

Download hier het lidmaatschapsformulier.

Activiteiten

De EMVT is een actieve vereniging. Aansluitend aan de jaarlijkse ledenvergadering houdt de vereniging het jaarlijkse symposium, waarbij één actueel EMVT thema aan bod komt. Verder worden er matchmaking bijeenkomsten met andere verenigingen zoals EMC ESD georganiseerd, bedrijfsbezoeken aan specifieke technische locaties en themamiddagen. Deze activiteiten worden voor, maar ook door leden georganiseerd en mogen gratis bezocht worden door studenten.

De komende jaren wil de vereniging zich focussen op: duurzame energietransitie, consequenties van een toenemend aandeel van (actieve) vermogenselektronica in de netten, elektrificatie van vervoer: naast (vracht) auto’s ook schepen en vliegtuigen, DC- en opslagsystemen.

Lidmaatschap
Leden van de vereniging zijn een mix van grote en kleine bedrijven, universiteiten, hogescholen en netbeheerders. Op dit moment bestaat de vereniging uit 23 leden.

Aanmelding voor het lidmaatschap (als rechtspersoon of persoonlijk) kan plaatsvinden door middel van een inschrijfformulier dat dient te worden geretourneerd aan het secretariaat. De ontvangst van het inschrijfformulier zal worden bevestigd door het secretariaat. De formele bevestiging van het lidmaatschap zal plaatsvinden na toelating door het bestuur.

Contributie

De jaarlijkse contributie is afhankelijk van het aantal werknemers op het gebied van EMVT van bedrijf, instelling of organisatie:

Aantal werknemers Contributie in euro’s (excl. BTW)
Max. aantal deelnemers per activiteit
250 en meer medewerkers € 1.150,00 5
tot 250 medewerkers € 850,00 4
tot 100 medewerkers € 575,00 3
tot 10 medewerkers € 240,00 2
Onderwijsinstellingen € 287,50 2
Lid met pensioen € 125,00 1

Secretariaat
Het secretariaat van de vereniging wordt gevoerd door FHI, federatie van technologiebranches. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Secretariaat Vereniging EMVT
Marc Berkouwer en Miranda van Wijk
Postbus 366
3830 AK LEUSDEN
Tel: (033) 465 75 07
Fax: (033) 461 66 38
E-mail: m.berkouwer@fhi.nl
E-mail: miranda@fhi.nl

Download hier het lidmaatschapsformulier.