Nieuwsbrief mei 2021

Welkomstwoord van de voorzitter
Beste Leden,

Het is intussen meer dan een jaar geleden dat de COVID-19 pandemie begonnen is, gelukkig is er (vaccinatie) licht aan het einde van de tunnel. In het afgelopen jaar hebben we elkaar daarom niet fysiek kunnen ontmoeten, dit is m.i. een groot gemis voor een actieve vereniging. Wellicht dat er in de laatste helft van dit jaar weer iets mogelijk is op dit vlak.

Cees Spee van Belpa die 2 jaar medebestuurslid is geweest en met name het MKB vertegenwoordigde, heeft sinds 1 april een nieuw baan bij Defensie en heeft zijn taken als bestuurslid neergelegd: “Cees, hartelijk dank voor jouw inzet en constructieve bijdragen voor de EMVT vereniging en heel veel succes en plezier in je nieuwe baan!”

Nu Cees het bestuur verlaten heeft zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid: bij voorkeur één van onze MKB-leden. De investering in tijd is circa 20 uur per jaar, hierin zijn inbegrepen 3x online en 1x fysieke bestuursvergadering en het jaarlijks EMVT -event. Aan de opbrengstenkant zijn de zichtbaarheid voor uw bedrijf, netwerken en contacten de belangrijkste overwegingen. Heeft u interesse, neem dan contact op met Miranda of ondergetekende!

Daarnaast wens ik u, veel leesplezier en een goede gezondheid en wellicht tot ziens op een fysieke bijeenkomst in de tweede helft van het jaar.

Peter Vaessen, Voorzitter EMVT-vereniging

Studenten presenteren PHD tijdens lunchsessie op 15 juni 2021
Op dinsdagmiddag 15 juni van 12.30 – 13.30 uur organiseren wij voor u als EMVT-leden een lunchsessie, waarin Martijn Roos en Soumya Bandyopadhyay oud-studenten aan de TU Eindhoven en TU Delft hun PHD via Microsoft Teams aan u presenteren.

PHD Martijn Roos
“Kortsluiting-geïnitieerd eilandbedrijf van moderne distributienetten”.

De integratie van hernieuwbare decentrale energieopwekking en de elektrificatie van energiesystemen maakt de maatschappij steeds afhankelijker van de elektrische energievoorziening. De betrouwbaarheid van de elektrische energievoorziening wordt aangetast door kortsluitingen, die incidenteel optreden door bijv. graafschade.
Lees verder……….

PHD Soumya Bandyopadhyay
“Smart power router for future DC Homes”
The advent of rooftop photovoltaics (PV), energy storage systems like a battery and high capacity electric vehicles (EVs) is changing the landscape of electrical distribution rapidly. Traditional electricity consumers like households, buildings (both commercial and residential) are augmented with these emerging technologies which are turning them into “Prosumers” (producer and consumer).
Lees verder…….

Nieuwe EMVT-leden
De EMVT-vereniging verwelkomt twee nieuwe leden: Ben Maarleveld van Rohde & Schwarz en Peter Kolmeijer namens DNV!

Welkom, we kijken er met zijn allen naar uit om dit jaar fysiek kennis met elkaar te kunnen maken.

 

Studie integraal energiesysteem 2050: kompas bij urgente keuzes energietransitie
Met het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’ maken de Nederlandse netbedrijven gedetailleerd inzichtelijk hoe onze energiehuishouding eruit kan zien in 2050.

De studie is eind april door demissionair minister Van ’t Wout naar de Tweede Kamer gestuurd. Vier scenario’s voor een klimaatneutraal, integraal systeem zijn volledig uitgewerkt. Maatschappelijke afwegingen en politieke keuzes bepalen de route naar 2050; de studie geeft aan wat de consequenties zijn voor ruimtegebruik, kosten en uitvoeringsduur. Duidelijk is dat er op korte termijn (politieke) keuzes nodig zijn; voor de grote aanpassingen moet de schop nú op de goede plaats de grond in.
Lees meer ……

Opening ESP-lab TU Delft vrijdag 1 oktober
In de vorige nieuwsbrief berichten wij u al over de opening van het ESP-lab. Inmiddels is de definitieve datum bekend:

Op vrijdag 1 oktober opent het lab. Houdt u de website van TU Delft in de gaten voor meer informatie.