Nieuwsbrief oktober 2020

Algemene ledenvergadering 2020
Op woensdag 25 november 2020 vindt de Algemene Ledenvergadering van de EMVT vereniging plaats. De vergadering is van 10.00 – 13.00 uur.

Wij zijn in gesprek met de HAN om te kijken of de ALV daar plaats kan vinden, maar door de COVID 19 situatie, kunnen wij daar nu nog geen uitsluitsel over geven. We houden u op de hoogte.

EMVT Kennisdag
Op donderdag 5 november 2020 vindt voor het eerst de EMVT Kennisdag plaats. Vanwege de coronamaatregelen zal dit event in digitale vorm gehouden worden.

Vandaag is de bezoekerswerving officieel van start gegaan! Tijdens de EMVT kennisdag delen toepassers en ontwikkelaars op het gebied van vermogenselektronica en elektromagnetisme hun kennis met mede-vakgenoten en eindgebruikers.

Op deze dag worden bezoekers door technische en interactieve webinars van de exposanten en plenaire sprekers bijgepraat over actuele thema’s. Op donderdag 5 november zal kennis gedeeld worden omtrent het thema: Elektrisch vervoer, elektriciteit versus waterstof als energiedrager.

De eerste plenaire spreker is bekend: Arjan Wargers van E-Laad.

Connectr – energy innovation lab
In Arnhem wordt gebouwd aan de Connectr. De Connectr is een plek waar ondernemers, onderzoekers, studenten en beleidsmakers zich verenigen om ideeën en innovaties in de duurzame energiesector een forse duw te geven. Als bedrijf, onderwijsinstelling, advies of onderzoeksbureau is het mogelijk om aan dit meerjarig innovatieprogramma mee te doen.

Het innovatieprogramma focust zich op energiegebieden zoals waterstof, slimme netten en schone mobiliteit. Werk samen met bedrijven vanuit de gehele keten!

samenwerking is cruciaal
voor een succesvolle
energietransitie

Voor meer informatie, raadpleeg de website van Connectr.

PROMOTioN presenteert definitieve projectresultaten
Na 4,5 jaar onderzoek heeft PROMOTioN de definitieve projectresultaten via het online sluitstuk naar buiten gebracht: ‘North Sea Grid For The European Green Deal’.

‘North Sea Grid for the European Green Deal: How to unlock Europe’s Offshore Wind potential – a deployment plan for a meshed HVDC grid’, markeert het hoogtepunt van meer dan vier jaar praktijkgericht onderzoek en grootschalige technologiedemonstraties op geïntegreerde offshore HVDC transmissienetten door 34 internationale projectpartners die de hele waardeketen van de industrie vertegenwoordigen.

PROMOTioN presenteert de definitieve projectresultaten van het EU-onderzoeksproject: Technologieën voor een vermaasd HVDC-offshore windtransmissienet in Europa zijn klaar voor gebruik – politieke wil en actie op alle stakeholderniveaus is nu nodig.

Klik hier om het persbericht te lezen (Engels) of bekijk de SciBreak HVDC circuit breaker demonstration at KEMA Labs hiernaast.