Nieuwsbrief september 2022

Woord van de voorzitter
Beste leden, al vele jaren vervul ik met veel enthousiasme en plezier de rol van voorzitter van de EMVT-vereniging, maar zoals met veel zaken in het leven komt aan alles een einde. Ik zou graag (fysiek) de voorzittershamer over willen dragen aan mijn opvolger, één van de leden van onze vereniging. Bij deze mijn oproep: wie wil de komende jaren de voorzittersrol op zich nemen en het gedachtengoed van onze mooie vereniging verder leiden tijdens de energietransitie?

Je kunt je aanmelden bij Miranda via miranda@fhi.nl, mocht je eerst nog wat vragen hebben, over wat de functie precies inhoudt en de investering in tijd, sta ik je graag te woord.

Utrecht, 28 juni 2022
Op de Kromhoutkazerne worden de eerste waterstofauto’s overgedragen. Toespraak van generaal Jopse.

Defensie neemt eerste waterstofvoertuigen in gebruik
Geurloos en kleurloos waterstof: daarop rijden de komende maanden 33 nieuwe voertuigen van Defensie. De eerste 9 zijn sinds 28 juni in gebruik. Een waterstofauto is een elektrisch voertuig met waterstof als energieopslag. Het voertuig gebruikt de uit waterstof vrijgemaakte elektriciteit.

Lees meer ……

 

De TU Delft organiseert workshop:
“FlexBat ontmoet FLEXINet”:

Intelligente flexibiliteit toevoegen aan het distributienet.
Flexibiliteit is de sleutel voor een duurzaam energiesysteem. Hoe meer hernieuwbare energie we gebruiken, hoe flexibeler het hele energiesysteem moet zijn.

Verschillende vormen van energieopslag zullen een cruciale rol spelen. Op 18 oktober organiseert TU Delft samen met verschillende onderzoekers en Topsector Energie een workshop over het belang van flexibiliteit om de integratie van energiesystemen te versnellen.
Lees meer…..


Lunchsessie 28 oktober
Op vrijdagmiddag 28 oktober van 13.00 – 14.00 uur organiseren wij voor u als EMVT-lid een lunchsessie, via Microsoft Teams.

Tijdens deze lunchsessie presenteert Bram van Dam (TU Eindhoven) zijn PhD “The impact of a conventional transformer standard on Solid-State Transformers (SST)” en Jesper Lansink Rotgerink (Universiteit Twente) “Crosstalk Analysis in Aerospace Environments”

Meldt u aan via de agenda uitnodiging die u reeds ontvangen heeft!

Terugblik bezoek DEKRA
Bij de start van de zomer op dinsdag 21 juni 2022 was het matchmaking event EMVT-EMC-ESD vereniging met als thema “betrouwbare duurzame energie”. Het matchmaking event werd gehouden bij DEKRA-Arnhem.

Na een welkom en korte veiligheidsinstructie van Hans Overbeek van DEKRA, gaf de EMVT-voorzitter een presentatie over “EMVT, de volgende 25 jaar”, gevolgd door een presentatie van Niek Moonen van Universiteit Twente over “energy access” en  “mini grids”. Sanne de Goede van DEKRA (sales director product testing) verzorgde een presentatie over DEKRA en inleiding op de rondleiding bij het EMC en batterij laboratorium. Het was een zeer inspirerende en leerzame middag, de presentaties zijn op te vragen bij Miranda (miranda@fhi.nl) en de bijgevoegde foto geeft een impressie.

EMVT-ALV
Op woensdag 23 november organiseert de EMVT haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit jaar vindt deze plaats bij HAN W@TTS in Arhnem van 10.00 – 13.30 uur.
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda, de officiële uitnodiging volgt in oktober.

Overzicht activiteiten 2022/2023:
28 oktober 2022: 13.00 – 14.00 uur Lunchsessie digitaal via Microsoft Teams

23 november 2022: Algemene Ledenvergadering EMVT vereniging bij HAN W@TTS

Najaar 2022: Webinar breaking nieuws: Storing Lelystad

Voorjaar 2023: bezoek Cobra Kabel Eemshaven

Wij ontvangen graag uw input voor de nieuwsbrief: Het is een nieuwsbrief voor-en-door leden!