Terugblik EMVT-ALV bij HAN W@TTS

De jaarlijkse ledenvergadering van de EMVT vereniging werd deze keer gehouden bij de HAN in Arnhem. Na afloop van het formele deel nam Joke Westra van de HAN ons mee naar W@TTS. Daar kregen we uitleg over een aantal demo-opstellingen op het gebied van elektrische infrastructuur.

De helft van de groep amuseerde zich met de Smart Grid simulatietafel. Daar schoven we naar hartenlust met centrales, transformatoren en verbruikers van elektriciteit om gevoel te krijgen bij de uitdagingen waar een netbeheerder voor staat. Door de duidelijke visualisatie hoef je geen elektrotechnicus te zijn om die uitdagingen te begrijpen.

De andere helft van de gasten kreeg ondertussen uitleg bij een schaalmodel van een elektriciteitsnet. Met draaiende machines als generatoren en een veelheid aan andere bronnen en gebruikers werd hier niet alleen elektrotechniek bedreven met spanningen en stromen, maar ook met decibellen en met de dimensies van tijd en onvoorspelbaarheid. Met dit model leren studenten om op systeemniveau te ervaren wat de invloed is van nieuwe vormen van elektriciteitsopwekking en -verbruik op het netwerk.

De aansluitende lunch werd door de aanwezigen volop benut voor het aanknopen van nieuwe, en het aanhalen van bestaande contacten.

Frank van Overbeeke, EMForce