TKI urban energy project FlexStation

De toekomstige energievoorziening gaat sterk veranderen door invoeding van duurzame energie, ook de vraag zal toenemen door verdergaande elektrificatie van huishoudens en het laden van elektrische voertuigen. De toenemende fluctuatie van vraag en aanbod op wijkniveau vraagt om meer flexibiliteit in het distributie net. In een samenwerkingsverband van TU/e, Enexis, Alliander, Prodrive Technologies en KEMA Labs is in het TKI urban energy programma het project FlexStation uitgevoerd, waarbij een werkend prototype gebouwd en getest is van een deel van een vermogenselektronische transformator (SST). Momenteel is een SST nog te duur vergeleken met conventionele oplossingen. Een van de redenen dat SST’s nog te duur zijn is dat de bestaande acceptatie testen voor distributietransformatoren eisen stellen die kostbaar zijn om te halen. Voor de Nederlandse kennisbedrijven, maakindustrie en distributienet beheerders is met dit project een belangrijke stap gezet naar de toekomstige flexibilsering van de elektriciteitsdistributie. Daarnaast heeft dit project een stimulans gegeven aan veel bachelor, master en PhD studenten om te kiezen voor de combinatie van hoogspanning met vermogenselektronica.

 

 

 

Productie van de modules van het prototype bij Prodrive Technologies