Van de voorzitter

Beste Leden, er komt gelukkig voorzichtig een einde aan de COVID-19 maatregelen.  De nieuwe vrijheden laten toe dat we naast online, ook weer fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. De energietransitie en verduurzaming lijken de wind mee te hebben, globalisering en internationale toelevering staan ter discussie en de (grondstoffen) prijzen stijgen. Verdergaande elektrificatie van het transport zet door, uitbreiding, versterking en digitalisering van het elektriciteitsnet gaat niet snel genoeg, kortom uitdagingen genoeg. Elektromagnetische vermogenstechniek als sleuteltechnologie wordt steeds belangrijker voor verduurzaming, ketenintegratie en betrouwbaarheid van de toekomstige energievoorziening.

In de nieuwsbrief van mei nodigden wij u uit om u aan te melden als nieuw bestuurslid van de vereniging, aangezien Cees Spee in verband met een nieuwe baan, het bestuur verlaten heeft. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, we kregen zelfs twee aanmeldingen binnen: Jeroen Visser, directeur van KWx en Danny Langbroek, Managing Director bij Elincom. Welkom Jeroen en Danny!